ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αναφορικά με τον οδηγό

Οι οδηγοί που έχουν ηλικία άνω των 21 ετών και κάτω των 72 έχουν τη δυνατότητα να μισθώσουν ένα οποιοδήποτε όχημα, από την εταιρία Funny CARS IKE, ενώ θα πρέπει να είναι κάτοχοι νόμιμης άδειας οδήγησης άνω του ενός έτους.
Ένα μισθωμένο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από δεύτερο άτομο εφόσον έχει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, χωρίς επιπλέον κόστος και αφού δηλωθεί στο συμβόλαιο κατά την έναρξη της μίσθωσης.
Η Funny Cars δεν σας επιβαρύνει με κάποιο ποσό προκαταβολής.

Για την χρήση του αυτοκινήτου

Όχι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Οι παραδόσεις και παραλαβές οχημάτων γίνονται στα γραφεία της εταιρίας στη Καβάλα καθώς και στο αεροδρόμιο Καβάλας χωρίς επιπλέον κόστος. Αποστάσεις μέχρι τα 30 km χρεώνονται με κόστος 15€. Αποστάσεις άνω των 30 km χρεώνονται με 0,30€ / km. Παραλαβή ή παράδοση του οχήματος εκτός ωραρίου λειτουργίας επιβαρύνεται με 25€.
Ο οδηγός - μισθωτής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές στο όχημα του εκμισθωτή που θα προκληθούν από την οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος σε χρόνο μικρότερο από τον συμφωνηθέντα, η διαφορά παραμένει σε όφελος της εταιρίας. Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, o Εκμισθωτής επιτρέπει στον Μισθωτή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 30 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Καθυστέρηση μέχρι 6 ώρες, χρεώνεται με το 50 % του ημερήσιου μισθώματος. Άνω των 6 ωρών καθυστέρηση , χρεώνεται το 100 % του ημερήσιου μισθώματος.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα της εταιρείας μας, για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.
Απαγορεύεται η έξοδος των οχημάτων εκτός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας. Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή. Μεταφορά του οχήματος με πλοίο επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της Funny CARS IKE και σε περίπτωση ζημίας δεν παρέχεται καμιά ασφαλιστική κάλυψη.
Παρέχεται αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές και σωματικές βλάβες, νομική προστασία, προσωπικό ατύχημα οδηγού καθώς και 24ωρη οδική βοήθεια. Περαιτέρω ασφαλιστική δυνατότητα με επιπλέον χρέωση.